Prevzem in razgradnja

Kdo

lahko odda vozilo v razgradnjo?

Zadnji uradni lastnik izrabljenega vozila.

Kje

se odda vozilo?

Kjerkoli na naših 56-ih prevzemnih mestih po Sloveniji.

Katere dokumente

potrebujem?

Prometno dovoljenje vozila.
Osebni dokument lastnika.
Pooblastilo lastnika vozila, če ta ni prisoten.

Koliko stane

razgradnja vozila?

Oddaja in razgradnja vozila je

BREZPLAČNA

Ekološka razgradnja ni samo BREZPLAČNA, ampak z njo tudi PRIHRANITE.

S potrdilom o uničenju ste namreč OPROŠČENI PLAČILA DAJATVE za odjavljeno vozilo.

ZAKAJ

oddati vozilo v razgradnjo?

  • S potrdilom o razgradnji lahko uredite odjavo vozila
  • Razgradnja je brezplačna
  • Oproščeni ste plačila dajatve na odjavljeno vozilo
  • Upravičeni ste do nove / nadomestne vinjete

POSTOPEK

prevzem vozila

izdaja potrdila o uničenju

ekološka razgradnja

vračanje surovin proizvodnji

poročanje državni agenciji

Oddaja izrabljenih sestavnih delov vozil v razgradnjo

Izvajalec storitev vzdrževanja in popravila vozil brezplačno odda sestavne dele, ki nastanejo pri vzdrževanju in popravilu vozil v njegovi mehanični delavnici kot odpadek obratu za razstavljanje, vključenega v skupni načrt. Kot dokazilo o oddaji in prevzemu odpadnih delov vozil se uporabljajo evidenčni listi družbe Ekomobil.

Klasifikacijska št.

Naziv odpadka

16 01 06

Izrabljena vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge nevarne sestavine

16 01 08*

Sestavine, ki vsebujejo živo srebro

16 01 09*

Sestavine, ki vsebujejo PCB

16 01 12

Zavorne obloke, ki niso navedene v 16 01 11

16 01 13*

Zavorne tekočine

16 01 16

Rezervoarji za utekočinjen plin

16 01 17

Železne kovine

16 01 18

Barvne kovine

16 01 19

Plastika

16 01 20

Steklo

16 01 21*

Nevarne sestavine, ki niso navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14

16 01 22

Druge tovrstne sestavine

16 08 01

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07)