Prevzem in razgradnja

Oddaja izrabljenih sestavnih delov vozil v razgradnjo

Izvajalec storitev vzdrževanja in popravila vozil odda sestavne dele, ki nastanejo pri vzdrževanju in popravilu vozil v njegovi mehanični delavnici kot odpadek obratu za razstavljanje, vključenega v skupni načrt. Kot dokazilo o oddaji in prevzemu odpadnih delov vozil se uporabljajo evidenčni listi družbe Ekomobil.

Klasifikacijska št.Naziv odpadka
16 01 06Izrabljena vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge nevarne sestavine
16 01 08*Sestavine, ki vsebujejo živo srebro
16 01 09*Sestavine, ki vsebujejo PCB
16 01 12Zavorne obloke, ki niso navedene v 16 01 11
16 01 13*Zavorne tekočine
16 01 16Rezervoarji za utekočinjen plin
16 01 17Železne kovine
16 01 18Barvne kovine
16 01 19Plastika
16 01 20Steklo
16 01 21*Nevarne sestavine, ki niso navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14
16 01 22Druge tovrstne sestavine
16 08 01Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07)