OBRATI ZA RAZGRADNJO
RAZGRAJENIH VOZIL V LETU 2023

POSTOPEK PREVZEMA IN
RAZGRADNJE VOZILA

Dokumenti, potrebni za prevzem vozila:

  • prometno dovoljenje vozila
  • osebni dokument lastnika
  • pooblastilo lastnika vozila, v primeru, da ta osebno ni prisoten
S potrdilom o uničenju ste oproščeni dajatve na odjavljeno vozilo.

Postopek:

  • prevzem vozila
  • izdaja potrdila o uničenju
  • ekološka razgradnja
  • poročanje pristojnemu ministrstvu
S potrdilom o uničenju lahko uredite odjavo vozila, ter zaprosite za sorazmerno povračilo stroška vinjete.

ZAKAJ RAZGRADITI VOZILO?

S potrdilom o razgradnji lahko uredite odjavo vozila

Razgradnja motornega vozila je brezplačna

Oproščeni ste plačila dajatve na odjavljeno vozilo

Upravičeni ste do povračila sorazmernega deleža stroška vinjete