EDINA AVTOMATIZIRANA LINIJSKA RAZGRADNJA IZRABLJENIH MOTORNIH VOZIL

Edini v Sloveniji razpolagamo z vsemi pooblastili proizvajalcev za zbiranje in obdelavo vozil njihovih blagovnih znamk.

RAZPOLAGAMO Z DOVOLJENJEM ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO VISOKONAPETOSTNIH BATERIJ

Imamo vso potrebno OPREMO za varen transport, obdelavo in skladiščenje baterij.

BREZPLAČNA EKOLOŠKA RAZGRADNJA VOZIL

S potrdilom o razgradnji do oprostitve plačila dajatve na odjavljeno vozilo.

0
obrati za razgradnjo

0

Obrati za razgradnjo

0
zbirnih mest

0

Zbirnih mest

0
razgrajenih vozil letos

0

Razgrajenih vozil letos

0
Cool Number

0

letna kapaciteta razgrajenih vozil

1 liter motornega olja onesnaži 1.000.000 litrov podtalne pitne vode.

Izrabljeno motorno vozilo vsebuje 40 kg nevarnih snovi.

Steklo in kovine lahko večkrat 100% recikliramo, ne da bi pri tem izgubili na njihovi kvaliteti.

V Sloveniji letno nastane več kot 30.000 izrabljenih motornih vozil.

Z 1 tono znova uporabljenega stekla prihranimo 1,2 tone surovin zanj.

Po veljavni zakonodaji je potrebno kar 95% teže izrabljenega vozila ponovno uporabiti in predelati.

Postopek razgradnje

ZBIRANJE

Zbiranje izrabljenih vozil se izvaja na 54 zbirnih mestih po območju celotne države.
TEHTANJE

Tehtanje za namen evidentiranja masnih tokov v posameznih postopkih obdelave izrabljenih vozil. Tehtanje naloženega transportnega vozila se vrši pred vstopom na območje tehnološkega procesa obdelave, prav tako po raztovarjanju. Razlika v masi je vhodni podatek za vodenje masnih bilanc razgradnje, osnova pa tehtalni list.

OSUŠEVANJE

V fazi osuševanja se iz izrabljenega vozila izločijo
(osuševanje) tekočine, akumulator in pirotehnični
sestavni deli.RAZGRADNJA

Pri razstavljanju se v obratu odstranijo platišča,
pnevmatike, uteži na kolesih, vsa stekla, vsi plastični deli (ločeno po vrsti plastike), katalizator, toplotni shranjevalnik
ter ostali kovinski deli, ki se ne ločujejo pri drobljenju.

PONOVNA UPORABA

Pred pričetkom razgradnje izrabljenega vozila se v
skladu z navodili proizvajalca (IDIS) iz izrabljenega vozila demontirajo deli namenjeni ponovni uporabi.

RECIKLAŽA

Po demontaži in razgradnji izrabljenega vozila, se
preostanek vozila (očiščena karoserija) preda v drobilnik
ali drugo napravo za nadaljnjo obdelavo.

Zakaj ekološko razgraditi vozilo?

BREZ PLAČILA DAJATVE

S potrdilom o uničenju vozila ste oproščeni plačila dajatve na odjavljeno vozilo.

BREZPLAČNA RAZGRADNJA

Odjava in razgradnja vašega izrabljenega motornega vozila je popolnoma brezplačna.

KJERKOLI V SLOVENIJI

Vaše izrabljeno motorno vozilo lahko oddate v razgradnjo kjerkoli na naših 54-ih prevzemnih mestih po Sloveniji.

NADZOR

Proizvajalci imajo nadzor zbiranjem in celotnim procesom obdelave njihovih blagovnih znamk.

PROIZVODNJA

Z ekološko razgradnjo vračamo surovine nazaj v avtomobilsko industrijo.

OKOLJE

Na ta način ohranjamo naravne surovine, poskrbimo za čisto okolje in trajnostni razvoj.