Podjetje

NEPROFITNO DELOVANJE

Družba EKOMOBIL d.o.o. je neprofitna organizacija, kar pomeni, da se morebitni dobiček ne deli med družbenike, temveč se usmerja v rezervacije za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o izrabljenih vozilih (Ur. l. RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18-ZIURKOE in 101/20).

TRANSPARENTNOST DELOVANJA

je zagotovljena preko rednih sej, skupščin in rednega pregleda poslovanja.

ENAKOST ZA VSE ZAVEZANCE

Vsem zavezancem, ki so vključeni v skupno shemo ravnanja z izrabljenimi vozili zagotavljamo enoten, dolgoročno vzdržen sistem inizpolnjevanje zakonskih ciljev, skladno z Uredbo o izrabljenih vozilih (Ur.l. RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18-ZIURKOE in 101/20)

STABILNA SKUPINA ZAVEZANCEV

Vse aktivnosti družbe so usmerjene k zagotavljanju dolgoročnega stroškovno učinkovitega sistema podaljšane odgovornosti proizvajalcev. S tem ohranjamo zaupanje naših zavezancev in trajno izpolnjevanje vseh obveznosti, ki jih nalaga veljavna okoljska zakonodaja.

JASNO SPOROČANJE VSEM CILJNIM JAVNOSTIM

Nenehno izvajamo načrtno ozaveščanje zadnjih imetnikov izrabljenih vozil, saj je to ključnega pomena za vzpostavitev stabilnega procesa zbiranja inobdelave izrabljenih vozil.

ODGOVORNO OPERATIVNO DELOVANJE

Redno skrbimo za celoten in reden cikel zbiranja, obdelave in predelave izrabljenih vozil.

Osnovna dejavnost družbe:

  • zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
  • ravnanje z nevarnimi odpadki

Družba je bila ustanovljena leta 2011 z namenom opravljanja nalog nosilca skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili, v skladu z določili uvedbe o ravnanju z izrabljenimi vozili (Ur.l. RS, št.: 32/11, 45/11, 26/12, 84/18-ZIURKOE in 101/20)

ŠTEVILO IZDANIH POTRDIL O UNIČENJU

2020 85 %
2019 100 %
2018 69 %
2017 44 %
2016 41 %
2015 35 %
avto300

EKOMOBIL, družba za ravnanje z izrabljenimi vozili d.o.o.

Sedež podjetja:

Koroška cesta 40A

3320 Velenje

misli-zeleno

Uprava podjetja:
Adamičeva 57
1290 Grosuplje

Direktor: Lado Kastelec

ID za DDV: SI80656277

Matična št.: 6014356000 

TRR: SI56 0294 3025 9487 643

svet

Kontakt


t: 01 788 80 98

f: 01 788 80 61

m: 041 758 664

e: info@ekomobil.si