Oddaja izrabljenega vozila v razgradnjo

Zadnji imetnik izrabljenega vozila le-tega brezplačno dostavi na zbiralno mesto (po nevozno vozilo pridemo mi z vlečno službo). Upravljalec zbiralnega mesta preveri skladnost spremljajočih dokumentov in izrabljenega vozila (podatki iz prometnega dovoljenja in podatki o lastniku vozila). Na osnovi verificiranih dokumentov upravljalec zadnjemu imetniku izda Potrdilo o uničenju vozila. Upravljelec vozilo (z lastnim pogonom ali napravo za premikanje nevoznih vozil) prestavi z mesta za sprejem na mesto za začasno skladiščenje, kjer vozilo skladišči do odvoza vozila v obrat za razstavljanje (tam vozilo razgradimo na okolju prijazen način).

    

 • Najbližje zbiralno mesto

  Vpišite poljubno lokacijo za izpis najbližjih zbiralnih mest.

 • Prenos igre Recycle run

  Igra Recyle run

 • Število prevzetih vozil v 2021

  1547

 • O podjetju

  EKOMOBIL, družba za ravnanje z izrabljenimi vozili d.o.o.
  Koroška cesta 40A
  3320 Velenje

  Tel.: 01 788 80 98
  Fax: 01 788 80 61
  info@eko-mobil.si