Oddaja izrabljenih sestavnih delov v razgradnjo

Izvajalec storitev vzdrževanja in popravila vozil brezplačno odda sestavne dele, ki nastanejo pri vzdrževanju in popravilu vozil v njegovi mehanični delavnici kot odpadek obratu za razstavljanje, vključenega v skupni načrt. Kot dokazilo o oddaji in prevzemu odpadnih delov vozil se uporabljajo evidenčni listi družbe Ekomobil.

Klasifikacijska št. Naziv odpadka
16 01 06 Izrabljena vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge nevarne sestavine
16 01 08* Sestavine, ki vsebujejo živo srebro
16 01 09* Sestavine, ki vsebujejo PCB
16 01 10* Eksplozivne sestavine (naprimer iz zračnih blazin)
16 01 16 Rezervoarji za utekočinjen plin
16 01 17 Železne kovine
16 01 18  Barvne kovine
16 01 19 Plastika
16 01 20 Steklo
16 01 21* Nevarne sestavine, ki niso zajete v 16 01 07 do 16 01 11 in v 16 01 13 ter 16 01 14
16 01 22 Druge tovrstne sestavine
16 01 99 Drugi tovrstni odpadki
16 08 01 Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07)
 • Najbližje zbiralno mesto

  Vpišite poljubno lokacijo za izpis najbližjih zbiralnih mest.

 • Prenos igre Recycle run

  Igra Recyle run

 • Število prevzetih vozil v 2021

  2028

 • O podjetju

  EKOMOBIL, družba za ravnanje z izrabljenimi vozili d.o.o.
  Koroška cesta 40A
  3320 Velenje

  Tel.: 01 788 80 98
  Fax: 01 788 80 61
  info@eko-mobil.si