Obrat za obdelavo IMV

Razpolagamo s sistemom za <br>OSUŠEVANJE IMV

Razpolagamo s sistemom za
OSUŠEVANJE IMV

Razpolagamo z moderno<br>AVTOMATIZIRANO OBRAČALNO LINIJO

Razpolagamo z moderno
AVTOMATIZIRANO OBRAČALNO LINIJO

Razpolagamo z orodji najbolj<br>PRIZNANIH ZNAMK

Razpolagamo z orodji najbolj
PRIZNANIH ZNAMK

0

izrabljenih vozil letno nastane v Sloveniji

0

se jih razgradi na okolju prijazen način

0

jih lahko ekološko razgradimo v enem letu

Skupaj poskrbimo za čisto prihodnost!

95% izrabljenega vozila se vrne avtomobilski industriji v obliki surovin

Reciklaža

95% teže vozila ponovno uporabimo in predelamo ter 85% teže vozila ponovno uporabimo in recikliramo

Nevarni odpadki

Tekoče odpadke 13 02 05* neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj, 13 07 01* kurilno olje in dizel, 13 07 02* bencin, 16 01 13* zavorne tekočine, 16 01 14* tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi, odstranimo takoj ko prevzamemo izrabljeno vozilo na obrat za razgradnjo izrabljenih vozil

Barvne kovine

Pri postopku razgradnje nastajajo tudi različni odpadki s št. 16 01 18 barvne kovine (aluminijasta platišča, bakrene žice, različni hladilniki, …), ki jih vrnemo v industrijo za izdelavo novega vozila

Tekstil

Pri postopku razgradnje nastane tudi odpadni tekstil s št. odpadka 19 12 08, ki ga predamo v nadaljnjo predelavo

Plastika

Pri postopku razgradnje nastajajo različni plastični odpadki, ki jih uvrščamo v odpadke s št. 16 01 19 plastika (ABS, PP, PPE, HDPE, …), 16 01 20 steklo, 16 01 03 izrabljene avtomobilske gume, 16 06 01* svinčeve baterije, …

Železne kovine

Največjo maso predstavljajo odpadki s št. 16 01 17 železne kovine (karoserija, motorji, masiva, jeklena platišča, …)

Karoserije

V zadnji fazi razgradnje izrabljenih vozil na obratu nastajajo očiščene karoserije 16 01 17, ki jih s pomočjo drobljenja predelamo v manjše koščke železnih kovin, ki jih avtomobilska industrija kot surovino uporabi pri izdelavi novega vozila

Skupaj poskrbimo za čisto okolje

S celotnim postopkom ekološke razgradnje, večina surovin pridobljenih pri razgradnji izrabljenih vozil vrnemo nazaj avtomobilski industriji