Kategorija ekološka razgradnja vozil

Pooblastilo proizvajalcev oz. uvoznikov vozil

Ekomobil d.o.o. je edina družba, ki ima pooblastila proizvajalcev oz. uvoznikov vozil za zbiranje in prevzem vozil njihove blagovne znamke ter prevzem delov vozil, ki pri servisiranju in popravilu vozil njihovih blagovnih znamk nastanejo kot odpadek in oddajo vseh prevzetih izrabljenih vozil v obdelavo.

Zapuščena vozila – informacija za javnost

Mestna občina Ljubljana je prejemnica naziva »Zelena prestolnica Evrope 2016«, kar vse nas zavezuje k še večji skrbi za ohranjanje čistega in zdravega okolja, okoljske izboljšave in trajnostni razvoj, tudi na področju zapuščenih in izrabljenih motornih vozil, ki okolje močno obremenjujejo.

Vključitev v skupno shemo ravnanja z izrabljenimi vozili

Upravljamo razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z izrabljenimi vozili in skrbimo, da naši naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti glede ravnanja z izrabljenimi vozili in imajo urejene evidence. Imamo dolgoletne izkušnje pri ravnanju z izrabljenimi vozili od zbiranja, transporta, obdelave in reciklaže surovin. Naša strokovno izobražena ekipa ima strokovna znanja o ravnanju z viri v proizvodnji in recikliranju vseh surovin in materialov.